Groei & Ontwikkeling: motorische ontwikkeling

Ieder kind ontwikkeld en groeit in zijn eigen tempo, toch maakt ieder kind dezelfde fases door. Van zindelijkheidstraining tot peuterpubertijd, de 'nee' fase en de 'ik wil alles zelf doen' fase. Al deze fases zijn belangrijk om op te groeien en te ontwikkelen. De motorische ontwikkeling van een kind begint al vanaf moment dat de baby geboren wordt.

Motorische ontwikkeling

Spelenderwijs ontwikkeld een kind zich, om zich heen grijpen in de box, balspelletjes en knutselen. Je hebt de fijne motoriek die je kunt bevorderen door te tekenen, knutselen en kleine bewegingen te maken waarvoor een kind zich extra moet concentreren. De grove motoriek zijn de grotere bewegingen zoals rennen, springen en fietsen.

De motorische ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de sociaal/emotionele ontwikkeling en cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling. Kinderen die motorisch minder ontwikkeld zijn, kunnen bijvoorbeeld niet goed meekomen met buitenspelen met hun leeftijdsgenootjes. Dit betekend dat het invloed heeft op de sociale ontwikkeling van het kind. Als een kind bijvoorbeeld achterloopt in de fijne motoriek en niet goed kan schrijven, dan kan dit invloed hebben op de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind.

Het stimuleren van de motorische ontwikkeling heeft daarom ook invloed op de sociale ontwikkeling van het kind en de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind. Ieder kind ontwikkeld zichzelf op zijn eigen tempo, het spelenderwijs stimuleren van deze ontwikkeling is altijd positief als het maar op een vrijblijvende manier gebeurd en het kind het als positief ervaart.

 9 Ontwikkelingsstadia van een peuter tot kleuter

  1. 12 maanden: De pincetgreep
  2. 12 – 18 maanden: Kan een toren bouwen van blokjes
  3. 18 – 24 maanden: Voetballen, trap lopen, op een bank/stoeltje klimmen
  4. 2,5 – 3 jaar: Op 1 been staan, koprollen (met hulp), springen en fietsen met zijwieltjes
  5. 3 jaar: Tekenen en knippen
  6. 3 jaar: Zelfstandig puzzels maken
  7. 3 – 4 jaar: 3 seconden op 1 been staan, hinkelen, zelfstandig koprollen, over een smalle balk lopen
  8. 4 jaar: Eigen naam schrijven
  9. 5 jaar: 10 seconden op 1 baan staan, 10 stappen hinkelen, stuiteren met een bal, bal vangen en gooien